Viktigt att tänka på vid löneförhandling

Nyanställning
Det mest naturliga tillfället att löneförhandla är förstås vid nyanställning. Ett anställningsavtal förutsätter att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om villkoren för anställningen, däribland sysselsättningsgrad, arbetstid, anställningsform tillämpligt kollektivavtal och lön. Avtalet är bindande, så det är viktigt att ni är överens på alla punkter innan du påbörjar arbetet. Om du börjar en anställning anses det vara en bekräftelse på att du accepterat villkoren, t ex den lön arbetsgivaren erbjudit.

Kräv ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar arbetet. Muntliga avtal är bindande men svårare att bevisa.

En förlängning av ett vikariat är att betrakta som ett nytt anställningsavtal, oavsett vad arbetsgivaren säger. Du har inga skyldigheter gentemot arbetsgivaren när vikariatet löper ut. Om du har ett vikariat har du rätt att förhandla om din lön vid varje förlängning. Fram till ni är överens om villkoren för det nya vikariatet, är du helt fri att tacka nej och söka ett annat arbete. Liksom vid nyanställning, är det viktigt att villkoren är klara innan du börjar det nya vikariatet.

Nya arbetsuppgifter
Vid förändrade arbetsuppgifter, utökat ansvarsområde etc, finns anledning att diskutera en ny lönesättning. Vid större förändringar skall lönesättningen alltid ske innan du påbörjar de nya arbetsuppgifterna.

Ökad kompetens
När du höjt din kompetens ex. vis genom utbildning eller på annat sätt, ska du begära en diskussion om ny lön. I argumentationen bör du utgå ifrån att du nu kan utföra arbetet bättre, effektivare och med en högre kvalitet, alternativt ta på dig fler eller mer avancerade arbetsuppgifter. Med högre kompetens borde du vara mer värd för arbetsgivaren.

Övrigt
Självklart kan du argumentera för en högre lön av andra skäl, som t ex lönestrukturen på arbetsplatsen. När du kommer tillbaka från en längre ledighet (föräldraledighet, annat arbete mm) kan du begära att få din lön omprövad.

HUR ska du bära dig åt?

 • Innan du går till förhandling, kontakta någon med insyn i frågorna. Det är viktigt att få råd och information om lön och andra förhållanden på arbetsplatsen.
 • Fråga vem som beslutar om lönen och begär att få tala med den personen.
 • Om du lämnar ett skriftligt löneanspråk och arbetsgivaren inte reagerar på detta innan du påbörjar din anställning, kan detta tolkas som ett accepterande av ditt yrkande.
 • Besked om lönen förhalas ofta, men stå på dig!
 • Din främsta styrka ligger i din möjlighet att tacka NEJ! För att bli tagen på allvar måste du både vara beredd att kunna göra det.
 • Sök fler jobb eller undersök dina möjligheter. Ta tid på dig när du söker arbete.
 • Fundera på vilka motargument arbetsgivaren kan använda och hur du kan bemöta dem.
 • Att andra på arbetsplatsen har lägre lön är inte ditt problem.
 • Anställning hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan innebära att förmåner och anställningsvillkor är annorlunda.

ATT tänka på!

Var förberedd
Skriv ner dina argument; t ex

 • dina resultat, vad har du gjort?
 • din kompetens, vad vill du lyfta fram?
 • vilken nytta du anser att arbetsgivaren har av din kompetens.

Tänk noga igenom vad du vill skall ingå i lönen. T ex skall ersättning för OB, jour och beredskap ingå? Övertidsersättning?

Förhandling är ingen debatt, målet är att komma överens.

 • Tänk på att det handlar om ett köpslående. Det är viktigt att du, innan förhandlingen, bestäm dig vilken som är den lägsta lön du kan acceptera.
 • Var realistisk och ta reda på vad som är relevanta lönenivåer.
 • Om förhandlingen låser sig, Begär tid att fundera över budet och kom överens med arbetsgivaren om när ni skall träffas igen. Kontakta någon för att få råd och stöd.
 • Tänk på att förhandla om innevarande års lön.

Vilken anställningsform?

 • Om det gäller timanställning – är semesterersättningen inbakad i lönen, eller läggs den på?
 • Fundera över vem som har bråttom, Du eller arbetsgivaren?

VARNING
Chefen är inte intresserad av din privatekonomi! Använd aldrig argument som:

 • jag har så höga studieskulder
 • priserna stiger
 • räntorna ökar
 • barnen växer
 • jag är ensamstående

Lön är ersättning för utfört arbete och i första hand får du lön därför att du ställer din tid och kunskap till arbetsgivarens förfogande, i den omfattning som arbetsgivaren behöver för att bedriva den verksamhet som han/hon har åtagit sig att utföra.

VAD ska ingå i ditt anställningsavtal?

Enligt lag om anställningsskydd (LAS) är arbetsgivaren skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren.
Kontrollera följande innan du skriver på ditt nya anställningsbevis/-avtal:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.
 • Anställningens tillträdesdag samt arbetsplats.
 • Arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. (Fråga t ex efter befattningsbeskrivning).
 • Om anställningen gäller tills vidare eller för en begränsad tid.

Vid anställning för en begränsad tid skall fr o m.- och t o m -datum stå.

 • Grundlön alternativt timlön.
 • Arbetstidens omfattning (veckoarbetstid; dag; eller natt, rotationstjänstgöring, hel- eller deltid).
 • Vilket kollektivavtal som gäller. Frågor om OB-ersättning, övertid, semester, försäkringar, uppsägningstid mm kan variera hos olika arbetsgivare.
 • Vilket pensionsavtal gäller?