Karriärplanering

En bra karriärplanering kan löna sig och vara ett mycket bra sätt att få en kickstart på din vidare karriär. En karriärplanering kräver som namnet anger en planering. Oftast är det individuellt upplagda program och omfattar en serie av åtgärder under en längre tid.

En karriärplanering kan omfatta följande:

 • Ett individuellt utformat karriärprogram
 • Personlig karriärcoach
 • Kompetensinventering
 • Göra ett CV och personligt brev
 • Intervjuträning efter behov
 • Karriärcoachning efter behov
 • Ansökningsdokument
 • Kontaktvägar till företag
 • Branschanalys och företagslistning
 • Registrering på aktuella företag
 • Registrering och optimering på olika bemanningsföretag
 • Registrering hos headhuntingföretag
 • Nätverkande

Behöver du en kick i karriären
eller i delar av den?
Klicka här och läs mer!