Vanliga intervjufrågor

Att vara förbered inför olika intervjufrågor ger ett bra intryck och visar att du engagerat dig för att få jobbet. Alla nedanstående frågor kommer du inte att få men förbered dig på de frågor du bedömer som relevanta för dig. Det lönar sig att vara förberedd och påläst!

Exempel på frågor

Kan du berätta lite om dig själv?

Skall få dig att öppna dig och “komma igång”. Det kan också vara för att få en känsla för en persons beteende (extrovert/introvert, logisk/känslosam). Gå inte i fällan och börja rabbla ditt livs historia (jag föddes 1978, sen gick jag i skolan… det blir bara en upprepning av ditt CV och dessutom tråkigt att lyssna på).

Vilka är dina starka sidor? (3-4 starka sidor)

Hur presenterar du dina styrkor? Ger det ett intryck av vilket självförtroende du har? Syftet med frågan är att kontrollera om de starka sidorna är relevanta för företagets eller om det bara är inlärt för att få jobbet.

Vilka är dina begränsningar/svagheter? (3-4 svaga sidor)

Svarar han/hon med en talang/styrka/svaghet som, om den överdrivs, kan bli en svaghet?

Varför vill du arbeta just hos oss? Varför söker du det här jobbet?

Vad vet du om företaget? Är det bara ett jobb i högen, eller är du seriöst intresserad? Vad kommer du att tillföra? Flyr du från något? (skola, arbetslöshet, svåra arbetsförhållanden…?)

Vad har du att erbjuda oss?

Ger en indikation på vad personen värderar hos sig själv när det gäller kunskap, erfarenhet, utbildning m.m.

Kan du beskriva ditt nuvarande/senaste jobb?

Hur trivs/trivdes du med det?

Vari ligger/låg glädjeämnena i jobbet?

Vad har du lyckats bra med/mindre bra med i dina tidigare arbeten?

Kan du beskriva de viktigaste erfarenheterna du fick?

Hur har dina tidigare jobb avslutats? Kan du berätta vad som hände?

Varför lämnade du ditt förra jobb?

Det är en känslig fråga. Har du blivit uppsagd p g a arbetsbrist eller ligger det något annat bakom?

Så här efteråt, hur upplever du din förra arbetsgivare? Vad tycker du om din förre chef?

Det här är också en känslig fråga. Försök ge ett balanserat svar (både bra och mindre bra saker)

Beskriv en situation när du blivit kritiserad i ditt arbete. Vem kritiserade? Varför? Hur reagerade du?

Om jag frågar din förre chef, vad skulle denne säga vara dina starka och svaga sidor?
Vanlig intervjufråga. Vad som egentligen efterfrågas är din ärlighet samt få en bild hur du ser på dig själv. Både positiva och negativa saker bör komma fram, ingen är perfekt.

Hur klarar du av pressande situationer? Ge exempel!

Vad skulle du som chef själv titta på när du anställer folk?
Hur bedömer du andra människor?

Föredrar du att arbeta med ord eller siffror?

Vilka var för- respektive nackdelarna i ditt senaste arbete?

Vilka var dina största framgångar i ditt förra jobb?

Om du fick välja företag och arbete, var skulle du då jobba?
Vill han/hon verkligen jobba hos dig, eller är det ett jobb vilket som helst?

Söker du andra jobb för tillfället?

Kontroll av ärlighet. Var ärlig men berätta inga detaljer om de andra jobben du söker.

Beskriv vad du tycker är en bra arbetsmiljö.

Vilka motgångar har du haft?

Hur ser dina hemförhållanden ut?

Ensamstående, gift, barn, m.m. Bostadsförhållanden? Skilsmässa? – Hur tacklade du det? Relationer till vänner? Har du stor vänkrets?

Du nämnde att du tycker om att ha kontakt med människor, kan du utveckla det närmare?

Om din bästa vän, och då menar jag VÄN, skulle beskriva dig för mig, vad tror du han/hon skulle säga?

Hur upplever du dig själv?

Vad har du för mål och planer för den närmaste framtiden? På lite längre sikt?

Vilka är dina ambitioner inför framtiden?

Betyder “Vill du engagera dig i vårt företag och vår verksamhet, eller vill du bara ha lön från oss?”

Vad tror du kommer att hända inom vår bransch under de närmaste åren?

Ger en bild av hur väl insatt och intresserad du är av branschen.

Har du några fritidssysselsättningar? (Vilka?)

Extraknäck?

Föreningsliv?

Vad anser du vara mest attraktivt i ett chefsjobb?

Vad anser du vara minst attraktivt i ett chefsjobb?

Kan du med dina egna ord beskriva vad du tror chefsjobbet innebär?

Vad tror du att du behöver lära dig mer om?

Varför vill du lämna ditt nuvarande jobb?

Har du diskuterat dina planer med din fru/man, barn (ev flytt?)