Konsultprofiler/KonsultCV

Tjänsteföretag med spetskompetens behöver konsultprofiler/KonsultCVs som en viktig del i försäljningen

Konsultprofiler är ett marknadsverktyg för tjänsteföretag inom olika branscher och storlek som används för att visa på att de besitter en viss typ av kompetens. Konsultprofilernas användningsområde inkluderar allt från större upphandlingar till en förfrågan från en potentiell kund.

Oavsett användningsområde gäller det att konsultprofilerna motsvarar era potentiella kunders förväntningar. Förväntningar finns på en specifik kompetens och då gäller det att kunna tillhandahålla en professionell presentation. Dels så ska konsultprofilerna förmedla företagets budskap, men framförallt så ska de förmedla konsulternas kompetens. I många tjänsteföretag skriver konsulterna själva sina konsultprofiler vilket ofta leder till en ojämn kvalité beroende på vilken konsult som skrivit profilen. Detta kan i sin tur påverka kundernas syn på företaget.

En konsultprofil har två syften, dels att visa att företaget besitter en viss kompetens och att sedan att marknadsföra denna kompetens så effektivt som möjligt. Det kan antingen vara till nya uppdragsgivare eller till befintliga kunder som behöver en specifik sakkunskap för ett projekt. Konsultprofiler är ofta ett krav vid upphandlingar. CVfabriken skapar professionella och effektiva konsultprofiler som inkluderar såväl en layoutstandard som textutformning. Profilerna kan vara för en viss medarbetargrupp eller vid outsourcing av all personal – allt efter behov.

Beställ en professionell konsultprofil – Klicka här!