Ordlista – aktiva verb

Välj ord i ditt CV som visar vad du gjort.

Administrerade
Aktiverade
Analyserade
Anförtroende
Anslöt
Anställde
Använde
Arbetade noggrant
Arrangerade
Assisterade
Avgjorde
Avskedade
Balanserade
Bedömde
Befordrade
Behöll
Bekräftade
Berikade
Beräknade
Beskrev detaljer
Bestämde
Bevisade
Budgeterade
Byggde
Bytte
Centraliserade
Datoriserade
Decentraliserade
Definierade
Dekorerade
Delade ut
Delegerade
Deltog
Demonstrerade
Designade
Diagnosticerade
Distribuerade
Dokumenterade
Drog slutsatser
Effektiviserade
Enade
Erkände
Etablerade
Experimenterade
Exporterade
Finansierade
Flyttade fram
Formade
Forskade
Fostrade
Fotograferade
Framkallade
Framställde
Frågade ut
Förberedde
Förbättrade
Förebyggde
Förenade
Förändrade
Förenklade
Föreslog
Föreställde mig
Förfinade
Förhandlade
Förklarade
Förstod
Förstärkte
Försvarade
Förtydligade
Förutsåg
Förvärvade
Förändrade
Garanterade
Gav husrum
Inkvarterade
Gav upphov till
Genomförde
Verkställde
Godkände
Guidade
Gick vidare
Gjorde färdigt
Hanterade
Hjälpte
Höll tal
Höll ut
Identifierade
Illustrerade
Importerade
Improviserade
Indexerade
Informerade
Införde
Ingrep
Insåg
Inspekterade
Inspirerade
Intygade
Investerade
Kalkylerade
Katalogiserade
Klassificerade
Kombinerade
Kommunicerade
Komponerade
Koncentrerade
Konsoliderade
Konstruerade
Konsulterade
Kontrakterade
Kontrollerade
Konverserade
Konverterade
Koordinerade
Kopierade
Korrigerade
Kvalificerade
Kvantifierade
Köpte
Körde
Lagrade
Ledde
Letade efter
Levererade
La ner
Lärde
Läste
Löste
Manövrerade
Matchade
Medlade
Motiverade
Mätte
Navigerade
Observerade
Omarbetade
Omorganiserade
Omstrukturerade
Ordinerade
Organiserade
Planerade
Presenterade
Producerade
Programmerade
Projekterade
Publicerade
Påverkade
Rapporterade
Redigerade
Reducerade
Reformerade
Reglerade
Rehabiliterade
Rekommenderade
Rekryterade
Reparerade
Representerade
Resonerade
Reviderade
Revitaliserade
Ritade
Rådgav
Räknade ut
Räknade ut
Rättfärdigade
Samarbetade
Samlade
Sammanställde
Sanktionerade
Såg möjligheter
Serverade
Skaffade fram
Skapade
Skrev
Strukturerade
Skyddade
Skötte om
Slog ihop
Sorterade
Standardiserade
Stimulerade
Sålde
Satte ihop
Tog initiativ till
Talade
Testade
Tillförde
Tillhandahöll
Tillverkade
Tillämpade
Tolkade
Transformerade
Tränade
Tänkte
Tävlade
Underhöll
Underlättade
Undersökte
Uppdaterade
Upplevde
Uppmuntrade
Uppnådde
Uppskattade
Upptäckte
Urskilde
Utbildade
Utförde
Uträttade
Uttryckte
Utvecklade
Utvidgade
Utvärderade
Var ordförande
Verbaliserade
Verifierade
Vitaliserade
Valde
Värderade
Värvade
Återskapade
Ändrade
Ökade
Överlade
Översatte
Övertygade
Övervakade
Övervägde