Arbetsgång när du tar fram din CV

Tänk på att ett CV egentligen fyller bara en funktion – att komma till en intervju. Därför bör ett CV också vara anpassat till jobbet du söker. Ett CV är ingen levnadsbeskrivning eller självbiografi utan ett säljdokument. Ditt CV skall vara kort och helst inte mer än två A4-sidor.

Börja med att leta rätt på betyg, intyg, diplom och andra dokument (även diplom och intyg från t ex idrotter, frivillig arbete m.m.). Om du nyligen avslutat skolan och kanske inte haft något arbete, ta fram vad du har. Du ska nu börja skapa ditt CV. Börja alltid med att göra en kronologisk CV, du kan alltid ändra senare om du vill det.

Rubriker du kan använda och vad ska du skriva?
Det kan se ut som det är mycket att skriva (det är det) och det kan vara svårt att från början se skälet till att vara noggrann och föra in så många uppgifter i ditt CV. CV står för Curriculum Vitae – latin som betyder fritt översatt – levnadsbeskrivning. Du skall alltså ge en noggrann och sanningsenlig beskrivning av det du gjort i ditt liv.

Försök skapa ett CV som speglar det du själv vill framhålla och är duktig på. Det finns ingen anledning att ta med erfarenheter som du själv inte är stolt över eller erfarenheter som inte handlar om något du vill göra i framtiden. Uppgifterna i ditt CV bör ej sträcka sig längre tillbaka i tiden än ca 10 år.

Använd nedanstående förslag på rubriker efter dina behov. Lägg kraft på att beskriva dina erfarenheter och dig själv på ett positivt sätt.

Rubriker du kan använda:

Basuppgifter
Kompletta basuppgifter med förnamn och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Skriv dem längst upp så det blir tydligt eller lägg dem i en sidfot – det ser proffsigt ut. Om du har en e-postadress med smeknamn (Bettan87 och liknande) så skapa en e-postadress för enbart ditt arbetssök där ditt för- och efternamn tydligt framgår.

Mål
Här presenterar du på ett överskådligt och intresseväckande sätt vad du kan bidra med för din potentiella nya arbetsgivare samt dina yrkesmässiga ambitioner inför framtiden. Söker du inom ett nytt yrkesområde är det mycket viktigt att du redogör för målet med ditt framtida yrkesliv. Det är en klar fördel att kunna påvisa en klar målsättning och den ska också matcha det jobb du söker.

Profil eller egenskaper
Här kan du beskriva dina främsta egenskaper och färdigheter. Om du har haft många olika anställningar eller gått ett flertal utbildningar kan din profil ge svar på frågor som annars kanske skulle ha varit svåra att lyfta fram på annan plats i ditt CV.

Yrkeserfarenhet
Listar alla yrken du haft med tidsperiod (i år), vilken slags tjänst du haft, företag eller organisation, vilka arbetsuppgifter tjänsten inneburit och framförallt alla framgångar du haft. Försök att vara så detaljerad som möjligt och du kan ange företagets storlek, inriktning, antal anställda på företaget och omsättning. Dina arbetsuppgifter gärna med uppgifter om hur dina arbetsinsatser har påverkat företagets utveckling i mätbara termer (pengar, %, marknadsandelar mm).

Utbildning
Skriv ner alla de utbildningar du gått under de senaste tio åren. Börja med den senaste (eller pågående) och gå bakåt i tiden. Ta med både längre och kortare utbildningar och glöm inte om du har gått några utbildningar inom ett företag eller i en förening. För varje utbildning notera skolans eller utbildarens namn, under vilken tidsperiod du studerade (om det är en kort utbildning notera även antal veckor eller månader utbildning pågick), utbildningens eller examens namn (använd ett namn som beskriver vad du studerat snarare än ett formellt kursnamn), beskriv det viktigaste innehållet i utbildningen, t ex ämnen, specialisering, examensuppsats m.m.

Kurser
Ange kursbeteckning och innehåll. Har du gått många kurser, sovra och presentera de som är viktiga för tjänsten.

Språkkunskaper
Lista de främmande språk du i behärskar. Börja med det språk du kan bäst och notera för varje språk vilken nivå du anser du har – använd omdömena flytande, bra eller grundläggande, ange din utbildning i språket eller situationer då du använt språket exempelvis utlandsvistelse eller utlandsboende.

Språkkunskaper i svenska kan du ange endast om du har huvuddelen av dina arbetslivserfarenheter och utbildningar i ett annat land.

Fritidsintressen
Var inte alltför detaljerad här – dina fritidsintressen får inte ta för mycket plats. Ange gärna regelbunden motion för att visa att du månar om hälsan.

IT-kunskaper
Normalt är arbetsgivaren intresserad av att du behärskar Officepaketet i första hand. Har du mer avancerade kunskaper så ange dem.

Annat
Här anger du ideellt arbete och förtroendeuppdrag, körkort, militärtjänst och annat som kompletterar din profil.

Familjesituation
Beskriv din familjesituation helt kort, vilket du också kan beskriva under rubriken föregående rubrik.

Referenser
Dina referenser ska du alltid ringa och fråga om du vill ha dem med i din CV. Oftast anger man inte sina referenser i de ansökningshandlingar man skickar utan anger att dessa lämnas på begäran

Det var en hel del att gå igenom men om du gör det ordentligt så har du en grundläggande CV som ett viktigt verktyg att anpassa till de jobb du söker. Du ska aldrig skicka hela ditt grundläggande CV till en arbetsgivare utan välja ut godbitarna ur dina erfarenheter som passar till tjänsten du söker. På så sätt blir du förhoppningsvis kallad till en intervju som leder fram till det arbete du vill ha.

Behöver du ett proffsigt CV?
Klicka här