CV och Personligt Brev

Det bästa sättet att få ett jobb är att gå på anställningsintervjuer. Och det bästa sättet för att komma på intervju är att göra förarbetet – det är också ett jobb som kräver disciplin och planering, d v s det är ett jobb att söka jobb! För att lyckas måste du ha bra verktyg:

  • Ett CV och personligt brev som anpassas till varje jobb du söker
  • Ett tydligt mål med ditt jobbsökande
  • En handlingsplan

Att skriva CV och brev har idag utvecklats till en mindre vetenskap och det finns mycket material i såväl bokform som på nätet. Vi på CV-Guiden har försökt att göra en guide som ska vara lätt att följa och kunna ge tips hur du skriver en ansökan – eller hur din ansökan kan bli bättre.

Vad innehåller en ansökan?
Din ansökan som består av ett CV och ett personligt brev är det viktigaste dokumenten du har när du söker arbete. CV och brev måste hålla hög klass! Normalt läser arbetsgivaren eller rekryteraren din ansökan i ca 20-30 sekunder innan denne tar beslut om du är intressant eller inte. Har du tur blir du kallad till en intervju. Du har en begränsad tid att göra intryck. På 20 sekunder läser man normalt högst en halv A4-sida.

Det förekommer att man bifogar andra dokument (betyg, intyg eller arbetsprover) om de efterfrågas. Det viktiga är att du anpassar hela din ansökan till det arbete du söker och bara skickar den information som är relevant eller efterfrågas för tjänsten. Försök alltid att få kontakt med ansvarig person på det företag där du söker jobb – dels för att kunna adressera dina handlingar till rätt namngiven person dels för att mer detaljerat få information om arbetsuppgifterna.

Vad är ett CV
CV betyder Curriculum Vitae, vilket är latin för “levnadsbeskrivning”. CVn är en för jobbet skräddarsydd sammanställning över din bakgrund, profil och arbetslivserfarenheter på max två sidor. En enklare variant av en CV är en meritförteckning som oftast bara tar upp arbeten, utbildningar och tidpunkter för dessa.

Vad är ett personligt brev
Det personliga brevet är normalt sett det första som en arbetsgivare eller rekryterare läser. Det är därför viktigt att redan i början av brevet fånga intresset. Skriv gärna en intresseväckande rubrik i brevet. Syftet är att få läsaren att läsa vidare i dina ansökningshandlingar för att upptäcka vilken chans de har att anställa just dig. Huvuddelarna i brevet är varför du söker jobbet, vilka egenskaper och färdigheter du kan tillföra som gör dig unik, vad du preseterat samt att du gör en aktiv avslutning.

Berätta inte allt om dig i ditt CV och eller i brevet utan bara det som är relevant för det arbete du söker. Ditt CV och brev skall leda fram till det första och viktigaste delmålet – att komma på intervju.

Att ta fram en bra CV tar tid och kräver mycket arbete och förberedelser
Du behöver göra en objektiv analys av sig själv, vilket inte alltid är så lätt. Det gäller att se de positiva egenskaperna och hitta de egna framgångarna. Det är ett stimulerande arbete eftersom när ditt CV växer fram ser du dig själv, det du kan och det stärker ditt självförtroende. För du kan mer än du tror – du har gjort fler saker och använt egenskaper som kan användas i kommande arbete.

Tänk på att ditt CV är unikt – det går inte att kopiera någon annan. Vill du ha professionell hjälp med att bearbeta ditt CV kontaktar du oss på CVFabriken.

Olika typer av CV
Det finns olika sätt att utforma och strukturera en CV. Vilket du ska välja beror på vad du hittills gjort och vad du vill göra. Det viktigaste är att ha en enkel och tydlig struktur så läsaren lätt kan hitta i ditt CV. Gör gärna en grundversion som bas där du tar med allt men som du sedan anpassar till de arbeten du söker.

 

Här presenterar vi de tre vanligaste sätten utforma ett CV.

Kronologiska CV
I ett kronologiskt CV beskriver du dina erfarenheter under sammanfattande rubriker som till exempel yrkeserfarenhet, utbildningar, språk mm. Erfarenheterna presenteras i omvänd kronologisk ordning, det vill säga du börjar med att först beskriva ditt senaste arbete under rubriken Yrkeslivserfarenhet, och din senaste utbildning under rubriken Utbildningar. Denna typ av CV är vanligast. Det här sättet att presentera sig är utmärkt om du vill visa på en utveckling i yrket, t ex genom att du kontinuerligt fått ökat ansvar och befogenheter. Fördelen med ett kronologisk CV är att den är lättläst och överskådlig. Nackdelen är att det kan avslöja luckor och att det finns risk för upprepningar.

Funktionella CV
I ett funktionellt CV beskriver du dina färdigheter. Dessa färdigheter kan du ha förvärvat i såväl yrkeslivet som utanför. Du grupperar dina färdigheter i teman/rubriker. Den här typen underlättar när du söker inom nya yrkesområden. Om du haft olika funktioner i yrkeslivet är det här ett utmärkt sätt att visa bredden av dina erfarenheter. En funktionell CV är inte lika lättläst som ett kronologiskt. Exempel på teman/rubriker är: Målsättning, Profil/Sammanfattning, Marknad, Försäljning, Inköp, Konstruktion, Administration.

Kombinerade CV
Det blir allt vanligare att kombinera kronologiska och funktionella CVn. Genom att exempelvis låta första sidan beskriva mål, färdigheter och kompetenser i ett antal rubriker för att på övriga sidor beskriva hur ditt liv kronologiskt sett ut.

Behöver du ett vasst CV? CVfabriken kan hjälpa dig!
Klicka här